Novinky
a akce
centra

Nepromeškejte žádnou ze zajímavých akcí a novinek, které pro naše návštěvníky neustále
připravujeme.

Zpět

Odpadové hospodářství recyklace

Objekt obchodního centra Campus Square klade velký důraz na správné separování odpadů a umožňuje tak třídění plastů, papírů (kartonů), bioodpadu, gastroodpadu, skla a směsného komunálního odpadu.

Objekt Campus Square disponuje kontejnery na směsný komunální odpad, kontejnerem na plasty, chladící místností pro bioodpad a gastroodpad, nádobou na sklo a v neposlední řadě velkým lisem na papír. Veškeré postupy třídění jsou uvedeny v provozně technickém řádu, tento řád má každý nájemce i v tištěné podobě. Správa objektu a servisní organizace pravidelně dohlížejí pomocí kamerových záznamů a fyzické kontroly na dodržování třídění a v případě chybného zatřídění odpadu je daný nájemce okamžitě informován a je sjednána náprava.

Správa objektu Campus Square se v tomto roce zaměřuje více i na své zákazníky, byly zakoupeny další koše na separovaný odpad a do konce roku budou ještě pořízeny další.