Novinky
a akce
centra

Nepromeškejte žádnou ze zajímavých akcí a novinek, které pro naše návštěvníky neustále
připravujeme.

Zpět

VIRY JSOU U NÁS NAMYDLENÉ

Bezpečnost a hygiena v obchodním centru 

Snažíme se dělat maximum, aby se všichni zákazníci i zaměstnanci v našem centru cítili bezpečně a proto jsme zavedli v OC tato opatření:

 • Plošná dezinfekce obchodního centra – pravidelně provádíme plošnou dezinfekci společných prostor centra, včetně toalet

 • Ozonizace vzduchotechniky

 • Navýšení činností denního úklidu o dezinfekci všech kontaktních ploch (kliky, madla travelátorů a eskalátorů, výtahy, tlačítka na parkovacích automatech, atd.)

 • Dezinfekce rukou – ke všem vstupům do centra a v prostorách food courtu jsou instalovány bezdotykové stojany či nástěnné dávkovače s dezinfekcí

 • Servisní společnosti, zajišťující úklid, bezpečnost a údržbu, jsou proškolené na dodržování nastavených opatření

 • Kontrola tělesné teploty – každý den před zahájením provozu centra pro veřejnost či v případě střídání směn pracovníků servisních společností bude kontrolovaná tělesná teplota u všech zaměstnanců servisních společností a zaměstnanců správy centra

 • V interním rozhlase je pravidelně přehrávaný spot informující o bezpečnostních a hygienických nařízeních

 • Odpočinkové zóny jsou z důvodu antivirových opatření uzavřeny do odvolání

 • Připravili jsme jednotnou informační grafiku, nabádající zákazníky k dodržování hygienických a bezpečnostních opatření

 • Ve společných prostorách centra jsou instalované plakáty a nálepky komunikující bezpečnostní a hygienické nařízení

 • Aktualizovali jsme Návštěvní řád s ohledem na platná nařízení, aktualizace je vyvěšena na vstupech do centra

 • Na dodržování všech opatření v centru dohlíží koordinát OC