Novinky
a akce
centra

Nepromeškejte žádnou ze zajímavých akcí a novinek, které pro naše návštěvníky neustále
připravujeme.

Zpět

NAKUPTE DÁRKY U NÁS, ZABALÍME JE ZDARMA!

Podmínky akce:

Po prokázání se účtenkou z OC Campus Square (nevztahuje se na TESCO), hosteska zabalí každý dárek zakoupený ve dnech 9. -23. 12. 2017 v OC Campus Square (vyjma hypermarketu TESCO). Hosteska zabalí jen dárky uvedené na účtence. Maximální rozměr baleného dárku je 80 x 40 x 20 cm. Uplatněná účtenka bude hosteskou označena. Akce balení zdarma se nevztahuje na balení živých a extrémně neforemných dárků (např. lustrů, špičatých a ostrých předmětů, apod.). Akce se nevztahuje na dárky zakoupené v hypermarketu Tesco. Akce trvá od 9.12. do 23.12. denně od 10:00h do 18:00h. Poskytovatel služeb může dle svého uvážení odmítnout zabalení dárku, pokud by byl takový postup v rozporu s jakýmikoliv právními gesty, normami či nařízeními, zejména v oblasti hygienické, bezpečnostní a protipožární (např. balení čerstvých potravin, hořlavých látek, zábavní pyrotechniky, atd.) a v takovém případě nemá zákazník nárok na jakoukoliv kompenzaci.