FB

FOTO SOUTĚŽ
Úplná pravidla akce
„FOTO SOUTĚŽ"


1. Organizátorem akce je:
CZECH Plus s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 224815
se sídlem: Pod Krejcárkem 975/2, 130 00 Praha
IČ: 02884330
(dále jen “organizátor”)

2. Zadavatelem akce je:
PEC Campus Square s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 229356
se sídlem: Jiráskovo náměstí 1981/6, 120 00 Praha 2
IČ: 03263690
(dále jen „zadavatel“).


3. Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá na oficiálních stránkách facebooku OC Campus Square (dále jen „místo konání soutěže“) v termínu 21. 7. – 4. 8. 2016 včetně (dále jen „doba konání soutěže“).


4. Účastníci soutěže

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele soutěže a osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnanců blízkých. V případě, že se výhercem stane osoba, která je vyloučena jako výherce, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 Občanského zákoníku.


5. Princip a podmínky soutěže

Podmínkou účasti v soutěži, je vyfocení se s něčím, co vám udělalo v obchodním centrum Campus Square radost např. oblečení, jídlo, paní prodavačka atd. Soutěžícím se stává ten, kdo zašle fotografii spolu s kontaktními údaji (jméno, příjmení, email, případně tel. kontakt) do zprávy facebooku obchodního centra Campus Square. Neúplně kontaktní údaje jsou neplatné.

Výhru získávají 4 výherci a to tři fotografie, které získají nejvíce lajků na oficiálních stránkách facebooku obchodního centra Campus Square a jedna fotografie, která bude nejvíce originální, kterou vybere odborná porota, složená z organizátorů a zadavatelů. Lajky mohou soutěžící sbírat do 4. 8. 2016. do 21:00. Vyhlášení výherců proběhne následující den v pátek 5. 8. 2016. Výherce organizátor kontaktuje prostřednictvím emailu nebo telefonicky. Zapojením do soutěže soutěžící vyjadřuje souhlas s poskytnutím svých osobních údajů a s pravidly soutěže. Soutěžícímu mohou být zasílány obchodní sdělení společnosti obchodní centra Campus Sqaure. Zadavatel a organizátor soutěže garantuje, že osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě.

Foto soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.


6. Výhra v soutěži

Hlavní výhrou v soutěži jsou balíčky – obsahující 3ks zboží (např. nafukovací lehátko, frisbee, nafukovací míč, vodní pistol, chladicí box, vejíř..atd.)


7. Kontaktování výherce

Výherce soutěže bude organizátorem kontaktován e-mailem a nebo telefonicky po vyhodnocení soutěže a bude s ním domluven termín a způsob předání výhry. Pořadatel má právo průběh realizace výhry fotograficky dokumentovat a tyto pořízené materiály následně uveřejnit v rámci svých webových stránek a facebookového profilu. Nebude-li možné výherce kontaktovat či výherce nebude na e-mail či telefonní výzvu reagovat do 10. 8., 12:00 hodin, bude kontaktován další výherce v pořadí s nejvyšším počtem lajků. V případě, že nebude ani tento do dalších 24 hodin od kontaktování reagovat, bude se postupovat na základě tohoto principu dále, dokud se kontakt nepodaří. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Výherce soutěže bude zveřejněn na stránkách www.campusbrno.cz. Bude zveřejněno pouze jméno, nikoli podrobné kontaktní údaje.


8. Zpracování osobních údajů

Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen ,,údaje“) do databáze společnosti Campus Square a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely Společnosti (rozesílání newsletteru apod.), tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že zadavatel a organizátor soutěže je oprávněn užít bezplatně jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.


9. Další ustanovení

Zadavatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Zadavatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti a výher v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na zadavateli soutěže. Zadavatel neodpovídá za nedoručení, ztrátu či poškození výher a soutěžních objednávek. Statut soutěže v platném znění je účastníkům k dispozici u zadavatele soutěže. Vzhledem k úplnosti obsahu plní tento statut i funkci úplných pravidel soutěže.Zpět na výpis článků

Campus Square

Netroufalky 770, 625 00 BRNO
Česká republika

 

CBRE s.r.o.

Palladium, náměstí Republiky 1079/1A
110 000 Praha, Česká republika

MENUX